Aeratörler

Düşey Milli Aeratörler

Atıksu arıtma tesislerinde biyolojik reaktörlerde havalandırma ve karıştırma Aeratörler tarafından sağlanır.

Aeratörler sistemlerin oksijen ihtiyaçlarına bağlı olarak, geniş çalışma aralığında ve farkı kapasitelerde dizayn edilmişlerdir.

Su seviyesi değişken tanklarda aeratörlere duba sistemleri monte edilerek, seviye farklarına adapte olması sağlanır.

Referanslar için lütfen tıklayın!

MAN 5010 Broşürü

Yatay Milli Aeratörler

Biyolojik arıtma sistemlerinde havalandırma ve karışım ihtiyacını karşılamak için kullanılan yüzeysel havalandırıcılar içinde yatay milli havalandırıcılar önemli bir yer tutmaktadır. Yatay milli havalandırıcılar düşük enerji giderleri ile efektif karışım ve oksijen transferi sağlaması nedenleriyle özellikle hendek tarzı havalandırma havuzlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Rotorun dönme hareketi ile hem suda ileri doğru bir akım yaratmakta, hem de oksijen transferi için gerekli ortam sağlanmaktadır. Tesisin oksijen ihtiyacı ve boyutları dikkate alınarak ihtiyaca göre tek tahrik ünitesinin iki rotoru çevirdiği çiftli tip de tercih edilebilir.

Referanslar için lütfen tıklayın!

MAN 5210 Broşürü

 

Atık Yönetimi Ltd. Logo Tales Arıtma Logo

MASS ARITMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak No: 21, 34843 Maltepe - İstanbul
Telefon: +90 (216) 301 1140 pbx
Faks: +90 (216) 301 1144
E-posta: info@massaritma.com

Çalışan Aydınlatma Metni