Sosyal Sorumluluk Nedir?

Dünyanın geleceği için: Sosyal sorumluluklarımız, çevre sorunları, artan dünya nüfusu insanoğlunda çeşitli kaygılar oluşturmaya başladı.

Gelecek nesillere bırakabileceğimiz yaşanabilir bir dünya için, hükümetler, yerel yönetimler ve sivil halk elele vermeyi, ortak çözümler üretmeyi son yıllarda öğrenmeye başladı. Bu işteki en önemli adım, sivil toplum örgütlerinin kurulması oldu.

Sivil toplum örgütleri, mevcut ve gelecekte olabilecek sorunları tespit etmede, çözüm üretmede son derece başarılılar. STK’lar, sosyal adaletin sağlanmasında da ciddi katkılar sağlar. Hükümetler tarafından desteklenen STK’ların gücünden son yıllarda şirketler de yararlanmaya başladılar.

Şirketler, partner olarak seçtiği bir STK ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri’ni hayata geçiriyor. Sosyal sorumluluk projelerinin sağladığı avantajları gören birçok kurum, kendi dernek ve vakıflarını kurdular. Sosyal Sorumluluk Projeleri üretmede ve uygulamada şu anda gelinen nokta dünya geleceği için son derece umut vaat etmekte.

 

 

 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

MASS ARITMA

Atık Yönetimi Ltd. Logo Tales Arıtma Logo

MASS ARITMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak No: 21, 34843 Maltepe - İstanbul
Telefon: +90 (216) 301 1140 pbx
Faks: +90 (216) 301 1144
E-posta: info@massaritma.com

Çalışan Aydınlatma Metni