tarafından IPA 2 kapsamında ihaleye çıkılan ve GEZER- MASS İş Ortaklığı olarak Yüklenicisi olduğumuz Kastamonu Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı Projesine ait 3D Animasyonu aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Projenin diğer paydaşları olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kastamonu Belediyesi ve Müşavir Firma ile birlikte Projeyi verimli bir işbirliği ile tamamlamayı dileriz.

Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi testleri başladı