Abdi İbrahim İlaç Sanayi AAT Revizyonu Tamamlanarak MBR Sistemi Devreye Alındı

MASS Arıtma, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hadımköy Fabrikası’nda bulunan mevcut Atıksu Arıtma Tesisi revizyon işlerini tamamladı.

Mevcut durumda fabrikanın gerek evsel gerekse endüstriyel atıksularının arıtımını gerçekleştiren bir atıksu arıtma tesisi bulunmakta idi. Ancak zaman içerisinde ortaya çıkan kapasite artışları, mevcut tesislerin yıpranması, daha teknolojik ve daha yüksek verime sahip proseslerin uygulanabilir olması gibi sebeplerle tesiste revizyon yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bunun için mevcut atıksu arıtma tesisinin betonarme yapıları kullanılarak; iyileştirme ve yenileme çalışmaları planlanmış, böylelikle kapasite artışları da düşünülerek planlanan nihai ihtiyaca cevap verecek bir arıtma tesisine dönüştürülmüştür. Başlıca, Tesis’te yer alan klasik aktif çamur sistemi, Membran Biyolojik Reaktörlere (MBR) dönüştürülmüştür.

Klasik aktif çamur sisteminde olduğu gibi, MBR ünitesinde de organik madde giderimi yapılmaktadır. Bunun için blower ve difüzörler yardımıyla havalandırma kısmına hava verilerek tank içerisinde aerobik mikroorganizma oluşumu ve bu oluşum sırasında mikroorganizmaların biyolojik atıkları parçalaması sağlanmaktadır.

Membran filtre kullanılarak atıksudaki tüm askıda katı maddelerin (AKM) giderilmesi hedeflenmektedir. Membran filtre 0,4 μ çapında boşluklara sahip olduğundan, AKM dışında bakteri ve virüs gibi birçok mikroorganizma türü de tutulmaktadır. Membran filtrelerin katı maddeleri ve mikroorganizmaları sistemin içerisinde tutması sebebiyle, sisteme herhangi bir çöktürme tankı ilavesi gerekmemektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi revizyon işlerine 14.05.2012 tarihinde başlanmıştır. Montaj işleri 13.07.2012 tarihinde tamamlanarak, 01.08.2012 tarihinde tesis devreye alınmış olup sistem otomatik olarak çalışmaya devam etmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi İçin Kapasite Bilgileri

Atıksu Debisi: 600 m3/gün

Giriş KOI Konsantrasyonu: 1.500 mg/l

Giriş BOI Konsantrasyonu: 800 mg/l

Giriş AKM Konsantrasyonu: 700 mg/l

Ph: 6 – 9

Atıksu Arıtma Tesisi aşağıdaki üniteleri içermektedir:

  • Ön Arıtma ve Dengeleme-Terfi Sistemi
  • Döner Elek
  • Nötralizasyon Sistemi
  • Membran Biyolojik Reaktörler (İkili modül – toplam 24 adet Membran, Geçirgenlik: 0,4 µm)
  • Çamur Susuzlaştırma Sistemi
  • Debimetre
  • Numune Alma Cihazı
  • Deşarj Rögarları