Çeşitli boyutlarda tasarlanan havalandırıcılar, biyolojik arıtmanın oksijen ihtiyacını karşılamakta kullanılmaktadır. Düşey milli tipler için güçleri 2.2 ile 110 kW arasında değişirken, yatay milli tipler için güç değerleri 5.5-45 kW arasındadır.

Düşey milli Aeratörler

Atıksu arıtma tesislerinde biyolojik reaktörlerde havalandırma ve karıştırma Aeratörler tarafından sağlanır.

Aeratörler sistemlerin oksijen ihtiyaçlarına bağlı olarak, geniş çalışma aralığında ve farkı kapasitelerde dizayn edilmişlerdir.

Su seviyesi değişken tanklarda aeratörlere duba sistemleri monte edilerek, seviye farklarına adapte olması sağlanır.

MAN 5010 Broşürü

MAN 5010 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!


Yatay Milli Aeratörler

Biyolojik arıtma sistemlerinde havalandırma ve karışım ihtiyacını karşılamak için kullanılan yüzeysel havalandırıcılar içinde yatay milli havalandırıcılar önemli bir yer tutmaktadır. Yatay milli havalandırıcılar düşük enerji giderleri ile efektif karışım ve oksijen transferi sağlaması nedenleriyle özellikle hendek tarzı havalandırma havuzlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Rotorun dönme hareketi ile hem suda ileri doğru bir akım yaratmakta, hem de oksijen transferi için gerekli ortam sağlanmaktadır. Tesisin oksijen ihtiyacı ve boyutları dikkate alınarak ihtiyaca göre tek tahrik ünitesinin iki rotoru çevirdiği çiftli tip de tercih edilebilir.

MAN 5210 Broşürü

MAN 5210 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!


Ayrıca havalandırıcılar duba sistemleri ile yüzer yapıda tasarlanabilmektedir. Jet karıştırma; tıkanma ve bakım ihtiyacı gibi problemler olmadan, hava dağıtma sistemlerine benzer verimi sunabilmektedir. Küçük ölçekli paket tesisin havalandırmasından büyük ölçekli biyolojik havuz havalandırmasına kadar jet karıştırma uygulanabilmektedir.

Ekipman Üretimi