PROJE ADI PROSES KAPASİTE İŞVEREN/YERİ/YILI
ASAT KANALİZASYON
HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK
ÜZERE PERSONEL TEMİN İŞİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan sınırları içerisinde Merkez, İlçeler ve Köylerde su altyapısı bulunan bölgelerde, kanalizasyon işletim ve bakım hizmetlerini yerine getirmek üzere şartnamelerde belirlenen gerekli niteliklere haiz 200 adet personelin temin edilmesi ASAT Antalya/Türkiye
Devam Ediyor
ASAT SU HİZMETLERİ
PERSONEL TEMİNİ İŞİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan sınırları içerisinde Merkez,İlçeler ve Köylerde su altyapısı bulunan bölgelerde, su temini işletim ve bakım hizmetlerini yerine getirmek üzere şartnamelerde belirlenen gerekli niteliklere haiz 250 adet su hizmetleri personeli temin edilmesi ASAT Antalya/Türkiye
Devam Ediyor
GOSB 1.BÖLGE ATIKSU ve YAĞMUR SUYU ALTYAPISI YENİLEME İŞİ ve DOĞALGAZ ŞEBEKESİ İYİLEŞTİRME İŞİ Atıksu ve Yağmursuyu Altyapısı yenileme işleri ve Doğalgaz Şebekesi İyileştirme İşleri (1,337 metre uzunluğunda atıksu ve yağmursuyu hat yenilemesi, 3,223 metre uzunluğunda doğal gaz hattı yenileme ve iyileştirme işleri) GOSB
Kocaeli/Türkiye
2014-2015
GOSB ALTYAPI İŞLETME, BAKIM ve ATIK YÖNETİMİ Su, atıksu ve yağmur suyu şebekeleri, su depoları, pompa istasyonları bakım ve yenileme çalışmaları, sıvı atık taşınması ve 94 sanayi kuruluşunun atıksu miktar ve karakterlerinin sürekli analizi GOSB
Kocaeli/Türkiye
2006-devam ediyor