Loading...

Üretim faaliyetleri sonucu oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların yönetimi, sanayi kuruluşlarının yöneticilerini en çok sıkıntıya düşüren konulardan biridir. Çoğu kuruluş, atıklarının miktarları nedeniyle arıtma ihtiyacını kendi bünyelerinde ekonomik olarak çözememektedir. MASS; endüstriyel atıkların hacimlerinin tespiti ve azaltılması, fabrika alanından uzaklaştırılması, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ortadan kaldırılması konularında faaliyet göstermektedir. Bu amaca yönelik olarak oluşturulan ayrı bir birim, atık yönetiminde sanayi tesislerine yardımcı olmaktadır.

Verilen hizmet, danışmanlık seviyesinden başlayarak lisanslı araçlar ile tehlikeli atıkların nakledilmesi, atık suların MASS’ın işlettiği tesislerde arıtılması ve kullanılamayacak atıkların ortamdan uzaklaştırılması ile son bulan geniş bir alanı kapsamaktadır.

ENDÜSTRİ UYGULAMALARI

MASS, paket atık su arıtma tesisi ve ekipman üretimi ile başlayan çevresel sorunlara çözüm üretme serüvenine, yaklaşık 8 yıl önce başlattığı endüstri tesislerinde atık yönetimi uygulamasını katmıştır. MASS; bu amaca yönelik olarak oluşturduğu ayrı bir birim ile, endüstriyel atıkların kantitatif ve kalitatif tespiti, uygun bertaraf yönteminin belirlenmesi, fabrika alanından uzaklaştırılması, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf tesislerine taşınması faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu faaliyetler kapsamında endüstri tesislerine sunulan hizmetler:

 • Üretimden kaynaklanan sıvı ve katı tehlikeli atıkların lisanslı araçlarla lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerine taşınması,
 • Endüstriyel nitelikli miktarca az atık suların vidanjörle taşıtılarak onaylı tesislerde ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun arıtılması
 • Tehlikeli atık kapsamında olmayan endüstriyel katı atıkların ve evsel nitelikli katı atıkların düzenli depolama alanlarına taşınması

OSB UYGULAMALARI

MASS, atık yönetim hizmetleri konusunda bireysel çözümlerin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgeleri’ne özel olarak atık denetim ve yönetim hizmetlerini bir proje kapsamında sunmaktadır.

OSB’lerin “atıksu altyapı yönetimi” olmalarından kaynaklanan deşarj kontrol, izleme ve denetim yetkisi ile OSB içindeki sanayi tesislerinden kaynaklanan atıkların Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelik koşullarına uygun toplama, uzaklaştırma ve bertarafının izlenmesi sorumluluğu ve atık bertaraf maliyetlerinin minimuma indirilmesi hedefi, OSB’lerde uygulanan atık yönetim ve denetim projesinin temelini oluşturmaktadır.

OSB’lerde çalışma alanları, aşağıda özetlenen konularda, tercih edilen kategorilere ve hizmet alım taleplerine göre düzenlenmektedir.

 • Deşarj Kontrol İşleri, İzleme, Denetim
  • Atıksu Kontrol Düzeneğinin Kurulması
  • Atıksu Kanal Görüntüleme Hizmeti
  • Atıksuların Kalitelerinin İzlenmesi
 • Atıkların Taşınması
  • Sıvı ve Katı Tehlikeli Atıkların Taşınması
  • Tehlikeli Atık Dışındaki Atık Suların ve Çamurların Taşınması
  • Evsel ve Endüstriyel Nitelikli Katı Atıkların Taşınması
 • Altyapı Tesislerinin İşletimi ve Bakımı
  • İletim Hatlarının İşletilmesi
  • Su Deposu ve Pompa İstasyonlarının İşletilmesi
  • Terfi İstasyonlarının İşletilmesi

Yukarıda anılan hizmetler, OSB’lerde ideal atık denetimi ve kontrolüne yönelik olarak kurgulanmış ayrıca tüm su, atıksu, yağmursuyu hatları ve tesislerinin işletme bakımını içeren tipik bir ATIK DENETİM HİZMETLERİ PROJESİ’dir. Bu proje Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 yıldır başarı ile uygulanmaktadır.

Proje, OSB’lerin yanı sıra diğer atık su altyapı yönetimlerine de adapte edilebilir özelliktedir.

AtikYonetimi Referans_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!