Basınçlı Kum Filtreleri

Temiz su ve atıksu arıtma tesislerinde askıda katı madde giderimi için kullanılan basınçlı kum filtreleri, kullanım amacına uygun olarak tek veya çok ortamlı yapılmaktadır. İşletme basıncına uygun kalınlıkta karbon çeliğinden imal edilen gövde, epoksi ile kaplandığı gibi istek üzerine daldırma galvaniz de yapılabilir. MASS tarafından 11 ayrı tipte basınçlı kum filtresi üretilmektedir. Uygun seçilmiş yatak, borulama ve taban plakasıyla, hidrolik kayıplar en aza indirilmiştir.

Basınçlı filtre kapları, çalışma basınçları baz alınarak her uygulamaya özel olarak dizayn edilmekte ve basınç sınıfına göre hesaplanan kalınlıkta malzemelerle üretilmektedir.

MAN 6110 Broşürü

MAN 6110 Broşürü_ENG


Ekipman Üretimi