Bulancak Atıksu Sistemi Yapım İşi Sözleşmesi İmzalandı

2015 yılının Mart ayında ihalesi yapılan IPA fon destekli “Bulancak Atıksu Sistemi Yapım İşi” sözleşmesi 14 Ağustos 2015 tarihinde MASS Arıtma, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımlar Dairesi arasında imzalandı.

Yapım süresi 540 gün olan projenin 2017 yılı ortalarında tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin toplam yatırım bedeli 7.560.464,06 Euro’dur.

Bulancak Atıksu Sistemi Projesi, atıksu arıtma tesisi yapım işi ve kanalizasyon sistemi yapım işi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi, karbon, azot ve fosfor giderimini içeren uzun havalandırmalı aktif çamur tesisi olarak tasarlanmıştır. Arıtma Tesisinin I. Aşaması 2025 yılı için 5.437 m3/gün debiye, II. Aşaması ise 2040 yılı için 8.631 m3/gün debiye göre planlanmıştır. Kanalizasyon sistemi yapım işi kapsamında ise 11.7 km uzunluğunda HDPE koruge boru hattı, 1.3 km uzunluğunda terfi hattı, 2 pompa istasyonu, muayene bacaları ve ev bağlantıları bulunmaktadır.

Sözleşme kapsamında; atıksu arıtma tesisi uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat işleri, mekanik –elektronik ekipman temini ve montajı, testler, devreye alma, deneme işletmesi ve kabul işlemleri ile arıtma tesisinin 1 yıl süreyle işletme süpervizörlüğü yapılacak, as-built projeler hazırlanacak ve personel eğitimi verilecektir.

Bu proje ile hem Türk mevzuatı hem de Avrupa Birliği mevzuatına uygun atıksu deşarj koşulları sağlanarak Pazarsuyu Deresinin ekolojik dengesinin korunması hedeflenmektedir.