Cazibeli tip çamur yoğunlaştırma

Çamur yoğunlaştırma, çamurdaki su oranının çamurun hala akıcı ve pompalanabilir kalacağı kıvama kadar azaltılması işlemidir. yoğunlaştırma esas olarak kendisini takip eden çamur susuzlaştırma süreçlerindeki hacmi azaltmak için kullanılmaktadır. Genel olarak ham çamur yoğunlaştırma tankına merkezden beslenmektedir. Tabanda yer alan sıyırıcı bıçaklar ile çamur tank merkezindeki çukura itilirken, çamur buradan susuzlaştırma için emilir. Çoğunlukla yoğunlaştırıcılarda çamurun hafif karışımını temin etmek için sıyırıcı kollarına düşey çubuklar yerleştirilmektedir. Sürekli beslemeli tip yoğunlaştırıcılarda çamur üst suyunun uzaklaştırılması için dalgıç perde ve savak sistemi kullanılmaktadır. Kesikli sistemlerde ise çamur üst suyunu dekante edecek düzenler bulunmaktadır.

MAN 4510 Broşürü

MAN 4510 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!


Mekanik tip belt çamur yoğunlaştırma

Çamur yoğunlaştırma, çamurdaki su oranının çamurun hala akıcı ve pompalanabilir kalacağı kıvama kadar azaltılması işlemidir. yoğunlaştırma esas olarak kendisini takip eden çamur susuzlaştırma süreçlerindeki hacmi azaltmak için kullanılmaktadır.

Belt yoğunlaştırıcılar yoğunlaştırma proseslerinde tek başlarına kullanılabilecekleri gibi belt preslere entegre edilerek de kullanılabilirler.

MAN 4710 Broşürü

MAN 4710 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!


Beltpres

Yoğunlaştırılmış çamur içerisinde halen büyük miktarda su içermektedir ve susuzlaştırılması gereklidir. Beltpresler, kesintisiz işletim avantajları ile orta ve büyük ölçekli arıtma tesislerinde sıkça kullanılan susuzlaştırma ekipmanlarıdır. MASS Beltpresler galvaniz ve paslanmaz çelik malzeme alternatifleri ve 1000 mm – 2500 mm arasında değişen geniş belt genişliği aralığı ile üretilmektedir.

MAN 4610 Broşürü

MAN 4610 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

Polielektrolit kimyasal veya atıksu arıtma tesislerinde ve filtrasyon sistemlerde yumaklaşmaya yardımcı olmak amacıyla ve çamur susuzlaştırmada kimyasal veya fazla biyolojik çamurun şartlanması için kullanılan bir kimyasaldır ve piyasada genellikle toz olarak satılmaktadır.

MASS kompakt, tam otomatik polimer hazırlama üniteleri de, kesintisiz akışla polielektrolit solüsyonu hazırlanmasını sağlamaktadır.

Kapasitesi 1000 l/saat’ten 10 m3 /saat’e kadar değişebilen 2, 3 veya çok bölümlü üretilen, geniş aralıklı bir üründür. Uzun ömürlü kullanım için paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir.

MAN 8500 Broşürü

MAN 8500 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!

Ekipman Üretimi