Çevre Teknolojileri Uygulamalarının Öncüsüyüz

MASS, yola çıktığı ilk günden bu yana; işlerini tam ve eksiksiz yapmaya özen gösteren, kaliteden ödün vermeyen, konusunda uzman kadrosuyla, sektöründe yüksek güvenilirliğin simgesi olmaya devam ediyor.

Gelişmekte olan son teknolojileri eksiksiz takip eden ve hatta bu teknolojileri kendisi geliştiren, tüm bunları sadece ulusal boyutta gerçekleştirmekle kalmayıp uluslararası düzeye de taşıyan, tasarımdan üretime, inşaattan montaja, yönetimden işletmeye tüm alanlarda hizmet veren eksiksiz bir yapı oluşturan MASS Arıtma Sistemleri Çevre Mühendisliği; Su Temini ve Su Arıtma, Endüstriyel Atıksu Arıtımı, Evsel Atıksu Arıtımı, Teknik Su Arıtımı konularında anahtar teslimi yapım, Paket Su ve Atıksu Arıtma Üniteleri, Arıtma Ekipmanlarının Üretimi, Boru Hatları, Şebekeler, Rezervuarlar, Pompa İstasyonları, Katı Atık Değerlendirme ve Uzaklaştırma ile Su ve Atıksu Arıtma Tesislerin İşletilmesi gibi uygulama alanlarında yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli projeye imza atmıştır.

MASS Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Soybay; İstanbul, İzmir, Antalya ve Kocaeli gibi denize bağlantılı, yerleşim ve sanayi yoğunluğunun olduğu bölgelerde, denizlerimizde görülen kirlilik nedeniyle oluşan şikayetler sonucu alınan tedbirlerle, Türkiye’de ilk çevre hareketinin başladığını, bu anlamda oluşan çevre bilinci ile yasal düzenlemeler yapılarak çevre mevzuatının oluşturulduğunu, çevre mevzuatının getirdiği yükümlülüklerle başta sanayiciler olmak üzere, turizm sektörü, onu takiben de belediyelerin arıtma tesisleri kurmaya başladıklarını ifade etti.

1983 yılında kurulduklarını ve 1997 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete başladıklarını ifade eden MASS Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Soybay, şirketin kuruluşunu, gelişimini ve faaliyetlerini anlattı.

Sektörde 26. senelerini doldurduklarını ve MASS olarak arıtma tesisi konularında yalnız Türkiye’de değil, yurtdışında da etkili rol oynadıklarını belirten Soybay, faaliyet konularını; arıtma tesislerinin anahtar teslimi kurulması, arıtma tesisi ekipmanlarının üretimi, satışı ve arıtma tesislerinin işletilmesi olarak açıklıyor.

Firmanın başlangıcında turizm sektöründe çok sayıda küçük, fakat çok fonksiyonel arıtma tesisleri yapımı ile sektöre girerek, %30 gibi yüksek bir pazar payı yakaladıklarını ifade eden Sedat Soybay; “Daha sonra fabrika bazında başlayan yine bizim çok yoğun yer aldığımız anahtar teslimi endüstriyel arıtma tesislerine imza attık. 1983 yılından bugüne dek 100’ü aşkın firmaya endüstriyel arıtma tesisi kurduk. Organize Sanayi Bölgesi bazında ise Bursa OSB, Malatya OSB, Gaziantep OSB, Bursa Deri OSB, Gerede Deri OSB ve Plastikçiler OSB’nin merkezi arıtma tesislerini kurduk. Şu anda da Gebze OSB’nin arıtma tesisinin anahtar teslimi yapımını ve 5 yıl işletilmesini üstlendik. Teknoloji, kalite, ulaşılan standart açısından bakıldığında GOSB atıksu arıtma tesisi, Türkiye’de en yüksek kalitede atıksu arıtımını gerçekleştiren, en yüksek kalitede çamur bertaraf eden bir arıtma tesisine sahip olacak; Avrupa ve ülkemizde ki yasal standartların tamamını karşılayacak boyutta bir arıtma tesisinin yapımı gerçekleşecek.

Son 5 yıldır firmamızın yurtiçi ve yurtdışında şehir boyutunda atıksu arıtma tesisi anahtar teslimi yapımı işleri 100 milyon Euro’yu aşkın bir bütçeye karşılık gelmekte. Ayrıca Adana, Antalya, Gaziantep gibi büyük illerimizin su ve atıksu arıtma tesislerini başarıyla işletmekteyiz” şeklinde konuştu.

Çevre teknolojileri uygulamalarının öncüsü olduklarını sözlerine ekleyen Soybay; “Sektörde daha da büyümek adına Türkiye’de ve yurtdışında Almanya, Fransa, İngiltere gibi çevre yatırımını tamamlamış olan ülkelerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Çevre yatırımı tamamlanan bir ülkede en önemli unsur işletmedir. Yeni kurulan tesislerin bakımı, onarımı, yenilenmesi ve verimli çalışması önem kazanıyor. Ülkemizde yatırımlar belki 15-20 sene daha sürecek ama bu yatırımlar tamamlandığında işletmecilik ön plana çıkacak. Biz bunu görerek son 5 yıldır arıtma tesisi işletmeciliğine ayrı bir önem veriyoruz. Gelecekteki hedefimiz işletmecilik anlamında daha fazla büyümek ve gelişmek. Ülkemizde, sektördeki ilk birkaç firmadan biriyiz. Yurtdışında; Bulgaristan, Türkmenistan ve Kuzey Irak’ta yapımı devam eden şantiyelerimiz var. Gelişen ve dinamik bir sektör olan Çevre Teknolojileri Uygulamalarında üstlendiğimiz öncü rolümüzle, daha hızlı adımlarla yolumuzda yürümeye devam ediyoruz” dedi.