Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi Saha Ziyareti

Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi Geçici Kabul işlemi 8 Ağustos 2017 tarihinde tamamlanmış ve o tarihten bu yana tesisin işletilmesi MASS-ÖZTAŞ İş Ortaklığı süpervizörlüğünde devam etmektedir.

Tesisin işlerliğinin yerinde görülmesi amacıyla Su Yönetimi Genel Müdürü Dr. Bülent Selek, Su Yönetimi Genel Md. Yrd. Dr. Yakup Karaaslan ve DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden’den oluşan bir heyet tarafından 8 Aralık 2017 günü Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Saha ziyareti esnasında yüklenici MASS-ÖZTAŞ İş Ortaklığı yetkilileri tarafından tesisin ekipmanları ve çalışma verimi konularında bilgi aktarılmıştır.