Loading...

İyi bir arıtma tesisi kaliteli ve güvenilir ekipman gerektirir. MASS; su ve atıksu arıtma tesisleri için ekipman üretimi konusunda teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve bu çizgide üretim faaliyetlerini şekillendiren ve yürüten öncü bir kuruluştur.

Üretim programı; kapaklar, mekanik ızgaralar, ızgara presleri, statik ve döner elek, kum giderme ekipmanları, karıştırıcılar, yumaklaştırıcılar, havalandırma ekipmanları, sabit ve döner köprülü sıyırıcılar, basınçlı kum filtreleri, çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma ekipmanlarını kapsamaktadır.

MASS, 4 milyon nüfustan fazlasına hizmet veren Büyükşehir arıtma tesislerine kadar tüm ölçeklerdeki arıtma tesisleri için ekipman dizaynı ve üretimi yapmaktadır. Bugün, dünya üzerinde çeşitli ülkelerde çalışmakta olan binlerce ekipman, MASS’ın seçkin üretiminin ve hizmet kalitesinin bir kanıtıdır.

MASS_Ekipman_ENG

.