Loading...

Endüstri ve atık birbirinden ayrılmaz parçalardır. Endüstrinin olduğu her yerde atıklar da hayatın gerçekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstriyel atıklardaki sayısız kirleticinin çevreye ne kadar ciddi ve çok yönlü zararlar verdiği hergün biraz daha iyi anlaşılmaktadır. Bu zararların çok yönlülüğü endüstriyel üretimin sonsuz çeşitliliğinin endüstriyel atıklara da yansımasından ileri geliyor. Endüstriyel atıksu arıtımına çevre mühendisliğindeki özel yerini veren de işte budur. Her uygulamada kendine özgü bir kirlenme problemi olan bir endüstriyel tesis için özel bir çözüm üretme zorunluluğu… MASS kendisine öncü konumu kazandıran çözümlerini, tesisteki üretim/su kullanımı/atıksu oluşumu ilişkilerinin, atıksu karakteristiklerinin, arıtılabilirlik özelliklerinin ve özgül yerel koşulların titizlikle incelenmesine dayandırır.

MASS; gıda, ilaç, tekstil, kimya, kağıt, tarım ilaçları, akü, otomotiv ve diğer sektörlerde çok sayıda arıtma tesisinin tasarımını ve anahtar teslimi olarak kurulmasını gerçekleştirmiştir. MASS; günümüzde endüstriyel faaliyetlerin, düzenli imar ve altyapı çerçevesinde yürütüldüğü organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoparklarda oluşan karışık endüstriyel atıksuların arıtımında da öncülük görevini üstlenmiş ve ülkemizin önde gelen tesislerinin anahtar teslimi kurulmasını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Bu tesislerde uygulanan arıtma yöntem ve teknikleri arasında; kimyasal pıhtılaştırma, kimyasal çöktürme, kimyasal oksidasyon, nötralizasyon, flotasyon, lamella çökeltimi ve yağ ayırımı, aktif çamur, ardışık kesikli reaktörler, biyofiltrasyon, anaerobik stabilizasyon, aktif karbon adsorpsiyonu, üçüncül filtrasyon, kimyasal çamur şartlandırma, çamur kurutma lagün ve yatakları ile çamur susuzlaştırma bulunmaktadır.

MASS, herbir atıksu kontrol ve arıtma uygulamasını, atık azaltmaya yönelik tesis içi önlemlerden proses seçimine ve arıtma çamurlarının yönetimine kadar bir sistem optimizasyonu yaklaşımı ile ele almaktadır. Geniş bilgi ve deneyim birikimi ile desteklenen bu bütünsel yaklaşım; MASS’ın arıtma verimi, yatırım ve işletme giderleri, arazi kullanımı gibi parametreler açısından optimal nitelikte olan kendi çözümlerini üretmesini mümkün kılmaktadır.

Endüstriyel Atıksu Arıtımı_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!

.

.