Ergene-1 OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi’nin Deneme İşletmesine Başlandı

MASS Arıtma Sistemleri A.Ş. tarafından yapımı tamamlanan ve bir ikmal işi olan 60.000 m3/gün kapasiteli Ergene 1 OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi’nin geçici teslimi yapılarak, deneme işletmesine geçilmiştir.