Loading...

Nüfus ve yaşam standartlarındaki artış; su kaynaklarının hızla tükenmesine, yeraltı, yerüstü su kaynakları ve denizlerimizin atıksularla yoğun bir biçimde kirlenmesine yol açmıştır.

MASS, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus ölçeğinde oluşan atıksuların arıtımında, anahtar teslimi tesisler kurmaktadır.

TSE, DIN, ASME, BS gibi üretim standartlarında ülke ve bölge deşarj kriterleri esas alınarak tasarlanan tesisler, uluslararası idareler ve müşavirler gözetiminde ve denetiminde yüksek standartlarda gerçekleşmektedir.

MASS, teknolojik ekipmanlarla donatılan atıksu arıtma tesislerini; uzatmalı havalandırmalı aktif çamur, biyofilm, biyodisk, membran teknolojilerinin uygulandığı sürekli veya kesikli aerobik biyolojik arıtma prosesleri, sabit veya akışkan yataklı anaerobik biyolojik proseslerini çeşitli boyutlarda atıksu arıtma tesislerinde başarıyla uygulamaktadır. MASS, hassas alıcı ortamlarda istenilen azot, fosfor, katı madde ve mikrobiyolojik giderimler için, nitrifikasyon/denitrifikasyon, biyolojik ve kimyasal fosfor giderimi, ozon veya UV oksidasyonu ve ultrafiltrasyon proseslerini uygulamaktadır.

Evsel Atıksu Arıtımı_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!

.