Loading...

MASS Arıtma Sistemleri Çevre Mühendisliğinin; “Su Temini ve Su Arıtma, Endüstriyel Atık su Arıtımı, Evsel Atık su Arıtımı, Teknik Su Arıtımı, Paket Su ve Atık su Arıtma Üniteleri, Arıtma Ekipmanlarının Üretimi, Boru Hatları, Şebekeler, Rezervuarlar, Pompa İstasyonları, Katı Atık Değerlendirme ve Uzaklaştırma ile Tesislerin İşletilmesi” gibi uygulama alanlarında yurtiçi ve yurtdışında birçok önemli projeye de imza atmıştır.

Mühendislik, tasarım, ölçüm, inşaat, ekipman üretimi ve temini, montaj, servis ve bakım hizmetleri, çevre kalitesi ve atık yönetimi, laboratuvar hizmetleri ve işletmeye alma alanlarında hizmet veren uzman kadroları ile faaliyetlerine devam etmektedir.

.