Gaziantep OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İyileştirme İşi Sözleşmesi İmzalandı

Gaziantep OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi İyileştirme İşi sözleşmesi MASS Arıtma ve Gaziantep OSB Bölge Müdürlüğü arasında imzalandı.
Sözleşme bedeli 9.500.000 TL olan işin, yapım süresi 360 gün ve işletme süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. Projenin saha çalışmalarına başlanmıştır.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerden kaynaklanacak evsel ve endüstriyel nitelikteki atıksuları arıtacak atıksu arıtma tesisinin iyileştirilmesi işi kapsamında; dengeleme havuzları-çamur ünitelerinin ve çamur susuzlaştırma-giriş yapısı iyileştirme ve koku gideriminin yapımı, havalandırma havuzu iyileştirme (hava debisi-atıksu debisi ayarlanması ve difüzör değişimi), fosfor giderme (EBPR) tankları, mevcut giriş yapısı koku hatlarının iyileştirilmesi, debi ayar vana odası, renk giderimi yapılması ve performans testlerinden sonra iyileştirme kapsamındaki işlerin mevcut tesise entegre edilmesi ile 6 ay tüm tesisin işletilmesi işi yer almaktadır.