GEBKİM Kocaeli V. Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi temel atma töreni 29 Mart 2012 tarihinde yapıldı

GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur, OSB Bölge Müdürü Deniz Delioğlu, MASS Arıtma Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Soybay, Proje Müdürü Gülser KAYA, Şantiye Şefi Barış Gültekin’ın katılımı ile Gebkim evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesisi temel atma töreni 29 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirildi.

Proje; atık su arıtma tesisinin ve 3 adet pompa istasyonunun yapımı ve tesisin 20 yıl süre ile işletilmesi işini kapsamaktadır. Tesisin proje debisi 750 m3/gün’dür.

Tesis, ön arıtma, biyolojik arıtma ve çamur arıtma ünitelerinden oluşmaktadır. MASS, tesis inşaatını 2012 yılı sonunda tamamlamayı hedeflemektedir.

Gebkim katılımcılarının yatırım süresinin değişkenliği göz önüne alınarak nihai kapasiteye ulaşıncaya kadar kapasite fazlalığının değerlendirilmesi amacı ile tesise dışarıdan atık su kabulü yapılacak böylelikle katılımcıların işletme maliyeti aşağı çekilerek minimize edilecektir. MASS tarafından uygulanan bu yöntem OSB’lerin belirli doluluk oranı beklenmeksizin atık sularının arıtılmasına yönelik önemli bir “Çözüm Alternatifi” olarak yerini almıştır