Gebkim-Kocaeli V Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Devreye Alma Çalışmalarına Başlandı

Mart 2012 ‘de temeli atılan Gebkim OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Proje inşaatı tamamlanarak devreye alma çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında atık su arıtma tesisi ve 3 adet pompa istasyonunun yapımı tamamlanmıştır. Tesisin proje debisi 750 m3/gün’dür.

Tesisin işletilmesi 20 yıl boyunca Mass Arıtma tarafından yapılacaktır. Tesis nihai kapasitesine ulaşana kadar kapasite fazlalığının değerlendirilmesi amacı ile tesise dışarıdan atık su kabulü yapılacak ve böylelikle katılımcıların işletme maliyeti minimize edilecektir. MASS tarafından uygulanan bu yöntem OSB’lerin belirli doluluk oranı beklenmeksizin atık sularının arıtılmasına yönelik önemli bir “Çözüm Alternatifi” oluşturmaktadır.
Tesis şu ünitelerden oluşmaktadır:

Terfi Merkezleri

  • Terfi Merkezi 1, TM1
  • Terfi Merkezi 2, TM2
  • Terfi Merkezi 3, TM3

Fiziksel Ön Arıtma

  • Kompakt Ünite (Manuel Kaba Izgara, Mekanik İnce Izgara, Kum ve Yağ Tutucu)
  • Dengeleme ve terfi yapısı,
  • Koku giderme sistemi.

Biyolojik Arıtma

  • Ardışık Kesikli Biyolojik Reaktör,

Çamur Arıtımı

  • Çamur yoğunlaştırma tankı,
  • Çamur susuzlaştırma sistemi,

Koku Arıtımı

  • Biofiltre