Gebze Kömürcüler OSB Atıksu Arıtma Tesisi İşletmeye Alındı

Sözleşme bedeli 1.950.000 TL olan Gebze Kömürcüler OSB Evsel ve Endüstriyel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Yapım Projesi tamamlanarak 24 Eylül 2014 tarihinde Geçici Kabul yapılmış ve tesis işletmeye alınmıştır.

Evsel ve Endüstriyel Atıksular için iki ayrı tesis tasarlanmıştır. Evsel tesis, 200 m3/gün kapasiteli olup, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri İkincil Arıtıma İlişkin Deşarj Standartlarını sağlayacaktır. Arıtılmış su ; bahçe sulama, araç yıkama, kömür yıkama vb alanlarda kullanılabilecek kalite standartlarına uygun olacaktır.

Evsel atıksu arıtma tesisi; Ön Arıtma Sistemi, Dengeleme Terfi Sistemi, Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Sistemi ve MBR Ünitesinden oluşmaktadır.

Endüstriyel arıtma tesisi, proje debisi 7.596 m3/gün esas alınarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 9.1. de verilen deşarj standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Endüstriyel atıksu arıtma tesisi; fiziksel arıtma (ön çöktürme), kimyasal arıtma ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşacaktır. Bu iş kapsamında inşa edilen üniteler : Giriş Debimetre Kanalı, Ön Çöktürme Havuzu, Nötralizasyon ve Flokülasyon Havuzu, Kimyasal Çöktürme Havuzu, Çamur Yoğunlaştırma Havuzu , Kontrol Binası 2 , Geçici Çamur Depolama Alanı’ndan oluşmaktadır.