GOSB Atıksu Arıtma Tesisi sözleşmesi 17 Eylül 2009 tarihinde imzalandı

GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi sözleşmesi, 17 Eylül 2009 tarihinde MASS Arıtma Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Soybay ve Gezer Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gezer ve GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Doğan tarafından imzalandı.

Sözleşme bedeli yapım işleri için 10.927.000 TL ve işletme işleri için 11.464.400 TL’dir.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli ilinin ilk organize sanayi bölgesi olup, 169 sanayi kuruluşuna hizmet üretmektedir

Proje kapsamında; ham su pompa istasyonu, ön arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma, çamur arıtma, koku kontrolü ve arıtılmış su deşarj hattı inşaatları yer almaktadır.

Proje debisi 6400 m3/gün ve eşdeğer nüfus 133.000′dir.

İlgili Bağlatılar

GOSB Atıksu Arıtma Çalışmalarını Başlatıyor – 15 Eylül 2009
GOSB Atıksu Arıtma Tesisi İhale Süreci Tamamlandı – 2 Ekim 2009