GOSB Atıksu Arıtma Tesisi 17 Eylül 2010’da açıldı

17 Eylül 2009’da MASS-GEZER İş Ortaklığı yükleniminde yapımına başlanan GOSB Atıksu Arıtma Tesisi 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak devreye alındı.

Proje kapsamında; ham su pompa istasyonu, ön arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma, çamur arıtma, koku kontrolü ve arıtılmış su deşarj hattı inşaatları tamamlanmıştır.

MASS-Gezer İş Ortaklığı tesisin işletmesini 2016 yılına kadar sürdürecektir.İlgili bağlantılar

GOSB Atıksu Arıtma Tesisi’nde Son Adıma Gelindi – 2 Ağustos 2010

GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Devreye Alınıyor – 17 Eylül 2010