Loading...

Bir arıtma tesisi ne kadar mükemmel inşa edilmiş olsa da, konusunda uzman kişiler tarafından işletilmediğinde, amaca hizmet edemediği gibi, ekonomik kayıplara ve çevresel zararlara da sebep olabilmektedir. Bu sebeple yapımı tamamlanan tesisi işletecek personelin eğitilmesi ve tesisin tümüyle işletme sorumluluğunun uzman firmalarca üstlenilmesi, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan biridir.

MASS gerek kendi kurduğu tesislerin, gerekse başka kuruluşlar tarafından inşa edilen tesislerin işletilmesini uzman kadrosu ile gerçekleştirmektedir. İşletme personeli sürekli olarak; teknolojideki son gelişmeler, işletme veriminin arttırılması, bakım ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi konularda eğitilmekte ve en üstün seviyede tesis performansı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca kalite ve güvenlik sistemleri konularında sürekli eğitim ve gelişim katkıları sağlanmaktadır.

Yurtiçi işletme ve bakım_1_ENG

Yurtiçi işletme ve bakım_2_ENG

Endüstriyel işletme ve bakım_1_ENG

Endüstriyel işletme ve bakım_2_ENG

Su temini işletimi ve bakımı_1_ENG

Su temini işletimi ve bakımı_2_ENG

Altyapı işleri işletme ve bakım

* Evsel Atıksu Arıtma Tesisi referansları için lütfen tıklayın!

* Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi referansları için lütfen tıklayın!

* İçmesuyu Arıtma Tesisi referansları için lütfen tıklayın!

* Altyapı İşleri referansları için lütfen tıklayın!

.

.