İstanbul Water Expo 2015 Kapsamında OSB’lerde Atıksuyun Geri Kazanılmasına Yönelik Örnek Bir Çalışma-GOSB Sunumu Yapıldı

3-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Istanbul Water Expo 2015 kapsamında Başarılı OSB Uygulamaları oturumunda Sedat Soybay tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Atık Suyun Geri Kazanılmasına Yönelik Örnek Bir Çalışma- GOSB konulu bir sunum yapılmıştır. Mass-Gezer İş Ortaklığı tarafından yapım işleri gerçekleştirilen ve 4 yıldır işletilmekte olan GOSB Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyunun geri kazanımı amacıyla Sedat Soybay tarafından MBR sistemi ile geri kazanım pilot projesi başlatılmıştır.

“Başarılı OSB Uygulamaları” oturumunda yapılan sunumda, GOSB AAT’de 8 aydır yürütülen çalışmalardan elde edilen MBR PİLOT tesisi ve laboratuvar ölçekli RO tesis sonuçları ve kurulacak olan Membran ve RO sistemi ile ilgili bilgiler sektörle paylaşılmıştır.