Dairesel Tip Izgaralar ve Eleme Presleri

Dairesel tip ızgaralar ve eleme presleri, atıksu akımlarından katı maddelerin uzaklaştırılmasında kullanılan etkili ekipmanlardır.

Dairesel formda düzenlenen ızgaralar ve eleme presleri çubukları kanal içine konkav kısmı akıma gelecek şekilde yerleştirilirler. Çubukların kanal tabanına teğetsel olarak yerleştirilmesi, atıksu içindeki katı maddelerin ızgaralar ve eleme preslerine doğru hareket etmesini kolaylaştırmaktadır.

MAN 2020 Broşürü

MAN 2020 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!


Kablo ızgara ve eleme presleri

Kablolu ızgaralar ve eleme presleri arıtma tesisleri giriş yapılarında, pompa istasyonlarında ve su alma yapılarında yaygın olarak kullanılan ızgaralardır. Atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddeleri tutarak prosesin ve ekipmanların korunmasında etkin rol oynarlar. Özellikle derin yapılarda, yatayla 90 derece açı ile monte edilebilen yapısı sayesinde daha az montaj yeri gerektirdiğinden, bu tip ızgaralar ve eleme presleri tercih edilmekte ve böylece kanal boyları ve yapıların boyutları daha kısa tutularak inşaat masrafları azaltılmaktadır.

MAN 2030 Broşürü

MAN 2030 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!


Çok Tırmıklı ızgaralar ve eleme presleri

Çok tırmıklı ızgaralar ve eleme presleri, arıtma tesislerinin giriş yapılarına monte edilerek atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddelerin tutulmasında kullanılır. Ünite, yatayla yaklaşık 70 derece açı yapan bir çerçeve ve iki adet sonsuz olarak birleştirilmiş zincir ve bu zincir çiftinin üzerinde sıralanmış tırmıklardan meydana gelmektedir. Bir yerine çok sayıda temizleme tırmığı bulunması, 5 mm gibi çok küçük aralıklarda dahi verimli bir temizleme sağlayarak tıkanma riskini en aza indirmektedir.

..

MAN 2040 Broşürü

MAN 2040 Broşürü_ENG

Döner Elek

Döner elek, arıtma tesislerinin giriş yapılarına monte edilerek atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddelerin tutulmasında kullanılır. Eleklerin ızgaralardan farkı su geçişi için kullanılan açıklıkların çok daha küçük olmasıdır. 0,125 mm açıklığa kadar ızgaralama yapabilen döner eleklerin katı-sıvı ayırma verimi oldukça yüksektir. Bu denli küçük gözenekli yüzeylerde yüzey temizliğinin verimi büyük önem taşımaktadır. MASS döner eleklerinde yüzeyi sıyıran sıyırıcı bıçak ve ızgaralama yönüne ters yönde basınçlı su ile yüzey yıkaması yapan bir nozul sisteminden oluşan ikili temizleme sistemi kullanılmaktadır.

MAN 2120 Broşürü

MAN 2120 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!


Statik Elek

Atıksu içindeki katı maddelerin tutulması için kullanılan elekler, arıtma tesisinin yükünü azaltacakları gibi tesisteki pompa ve diğer mekanik teçhizatın çalışma şartlarını iyileştirirler. Eleklerin ızgaralar ve eleme preslerinden farkı su geçişi için kullanılan açıklıkların çok daha küçük olmasıdır. 0,25 mm’ye kadar inen açıklıklarla çok daha efektif bir süzülme gerçekleştirilmektedir. Statik eleklerde yüzey temizliği atıksuyun enerjisinden yararlanılarak yapılmaktadır.

Referanslar için lütfen tıklayın!


Yıkamalı Izgaralar ve Eleme Presi

Izgaralar ve eleme presleri tarafından tutulan kaba ve ince atıklar bünyelerinde halen su bulundururlar ve kompaktlaştırılarak hem su muhteviyatlarının azaltılması hem de bu yolla hacimlerinin azaltılması istenir. Yıkamalı ızgaralar ve eleme presleri, ızgara atıklarının basınç yoluyla suyunun giderilmesi bu esnada da yıkanarak organik maddelerden temizlenmesini temin etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Izgaralar ve eleme preslerinde , tutulan katı atıklar konveyör ile taşınarak şütünden direk dökülmek sureti ile ızgaralar ve eleme preslerine gelir. Izgaralar ve eleme presleri içinde bulunan helezon ızgara atıklarını çıkış ağzına doğru sürükler. Bu esnada gerekli olan basınç deşarj borusunda biriken katı maddelerin ağırlığı ve sürtünmesi ile sağlanmaktadır. Bu arada süzülen su, drenaj deliklerinden geçerek damlatma tavasına dökülür ve buradan deşarj edilir.

MAN 2210 Broşürü

MAN 2210 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!


Izgaralar ve Eleme Presleri

Izgaralar ve eleme presleri tarafından tutulan kaba ve ince atıklar bünyelerinde halen su bulundururlar ve kompaktlaştırılarak hem su muhteviyatlarının azaltılması hem de bu yolla hacimlerinin azaltılması istenir. Bu amaçla geliştirilen ızgaralar ve eleme presleri prensipleri basit olarak şöyle işlev görür;

Izgaralar ve eleme presleri ,tutulan katı atıklar konveyör ile taşınarak şütünden direk dökülmek sureti ile ızgaralara ve eleme presine gelir. Izgaralar ve eleme presinin içinde bulunan helezon ızgara atıklarını çıkış ağzına doğru sürükler. Bu esnada gerekli olan basınç deşarj borusunda biriken katı maddelerin ağırlığı ve sürtünmesi ile sağlanmaktadır. Bu arada süzülen su, drenaj deliklerinden geçerek damlatma tavasına dökülür ve buradan deşarj edilir.

..MAN 2220 Broşürü

MAN2220 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!


Döner Bant Izgaralar ve Eleme Presleri

Döner bant ızgaralar ve eleme presleri, nehir, göl ve denizden su alma yapılarına, arıtma tesislerinin giriş yapılarına, pompa istasyonlarına monte edilerek atıksu içinde arıtma prosesini ve arıtma ekipmanlarının çalışmasını etkileyecek katı maddelerin tutulmasında kullanılır. Bu tip ızgaralar ve eleme presleri derin yapılarda ve farklı su yüksekliklerindeki çalışma kapasiteleriyle geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Ünite, iki adet sonsuz olarak birleştirilmiş zincir ve bu zincir çiftinin üzerinde sıralanmış perfore yüzeylerden oluşmaktadır. Perfore yüzeylerin temizlenmesinde, ters yönde basınçlı su ile yıkama yapan bir nozul sistemi kullanılmaktadır.

MAN 2050 Broşürü

MAN 2050 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!

Ekipman Üretimi