Türbin Tip Karıştırıcı

Karıştırıcılar, hem atıksu arıtma tesislerinde, hem de içme suyu arıtma tesislerindeki uygulamaları ile geniş bir kullanım alanına sahiptir. En küçük paket arıtmalardan büyük şehir arıtmalarına kadar her ölçekte kullanılırlar. 10000 cps’e kadar olan ortamlar için 30 veya 120 d/d olarak üretilen bu tip karıştırıcılarda mil, redüktör çıkışına elastik kaplinle bağlanır. Karıştırıcının tanka montajı gövde alt kısmındaki flanşla yapılır. Bu seri 2.2 kW’a kadar standart, daha büyük güçler için de özel olarak üretilmektedir.

MAN 7100 Broşürü

MAN 7100 Broşürü_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!


Paletli tip karıştırıcı

Flokülatörler, içme suyu arıtma ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde flokülasyon kademesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Hız gradyanları 40 – 100 sn (-1) aralığında seçilerek dizayn edilirler.

Referanslar için lütfen tıklayın!

Ekipman Üretimi