Loading...

KİMPAK, pıhtılaştırma, yumaklaştırma ve lamella çökeltimi adımlarını birleştiren yüksek verimli kompakt kimyasal arıtma ünitesidir. Akarsu, göl, kuyu, vb. hamsu kaynaklarından içme ve kullanma suyu elde edilmesinde ve endüstriyel atıksu arıtımı uygulamalarında kullanılmaktadır. Standart KİMPAK üniteleri 5-25 m3/h kapasitede üretilmektedir.

MASS’ın teknoloji geliştirme çalışmalarının bir ürünü olan KİMPAK, Türk Standartları Enstitüsü TSE belgelidir.

MAN 8100 Broşürü

MAN 8100 Broşürü_ENG

Kimpak Referans_ENG

Referanslar için lütfen tıklayın!

.