Lüleburgaz Arıtma Tesisi İşletmeye Alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımlar Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, MASS Arıtma’nın yükleniminde gerçekleştirilen, Lüleburgaz Atık Su Arıtma Tesisi 23 Aralık 2013 tarihinde yapılan geçici kabul işleminin ardından işletmeye alındı.
Lüleburgaz AAT, 2011 yılından bu yana IPA fonu ile gerçekleştirilen atık su arıtma tesisi projeleri arasında devreye alınan ilk tesis olma özelliğini taşıyor.
Proje kapsamında; atıksu arıtma tesisi inşaatı, atıksu arıtma tesisi ana kollektörüne 1,8 km ilave hat yapımı, 390 m deşarj kanalı, 5,5 km atıksu toplama hattı, terfi istasyonu ve terfi hatları yapımı, taşkın önleme amacıyla 3400 m kanal inşaatı ile Kavak Deresi rehabilitasyonu işleri gerçekleştirilmiştir.
12.000 m2 alan üzerinde kurulu bulunan tesisin kapasitesi 1. Etap için 19,440 m3/gün’dür. Arıtma tesisi fiziksel arıtma ( kaba ızgara, giriş pompa istasyonu, ince ızgara, kum ve yağ tutucu), biyolojik arıtma (uzun havalandırma havuzu, çöktürme havuzu) ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.
Bu proje ile, atık su toplama ve arıtma sisteminin işletilmesi, deşarj ve alıcı ortam kalitesinin izlenmesi, Ergene Nehri su kalitesinin iyileştirilmesi, taşkın problemlerinin azaltılması hedefleri gerçekleştirilmiştir.
Detaylı bilgi için: http://www.ipa.gov.tr/News/25/Start-Up-Of-Luleburgaz-Wastewater-Treatment-Plant-Has-Been-Realized