Lüleburgaz Atıksu Arıtma Tesisi Devreye Alma Çalışmaları Başladı

MASS Arıtma, Lüleburgaz Atık Su Arıtma Tesisini devreye alma çalışmalarına Ekim ayı içinde başladı.
MASS Arıtma’nın yükleniminde yürütülen projede; tasarım, arıtma tesisi, atık su kolektörü, pompa istasyonu, terfi hattı, atık su deşarj hattı yapımı, elektrik ve mekanik ekipmanların montajı gerçekleştirilmiş ve tesisi devreye alma aşamasına geçilmiştir. İşletme ve bakım talimatlarının ve as-built projelerin hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Bunun sonrasında, işletme personelinin eğitimi, geçici kabul ardından tesisin bir yıl süre ile işletilmesi ve 24 ay süre ile tesisin hata ve kusurlara karşı izlenmesi gerçekleştirilecektir