Lüleburgaz Atıksu Projesi saha çalışmaları 3 Şubat 2012 tarihinde başladı

MASS Arıtma, Lüleburgaz Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı saha çalışmalarına 3 Şubat 2012 tarihinde başladı.

MASS Arıtma’nın yükleniminde yürütülecek projenin kapsamı, tasarım, arıtma tesisi, atık su kolektörü, pompa istasyonu, terfi hattı, atık su deşarj hattı yapımı ile Kavak Deresinin rehabilitasyonu, elektrik ve mekanik ekipmanların montajı, yedek parça, araç-gereç ve laboratuar ekipmanlarının temin edilmesi, test, tesisi devreye alma, işletme ve bakım talimatlarının ve as-built projelerin hazırlanması, işletme personelinin eğitimi, bir yıl süre ile tesisin işletilmesi ve 24 ay süre ile tesisin hata ve kusurlara karşı izlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.