Lüleburgaz Atıksu Projesi Yapım ve Kavak Deresi Rehabilitasyonu Sözleşmesi 26 Aralık 2011 tarihinde imzalandı

2011 yılında ihaleye çıkarılan IPA fon destekli projeleri arasında yer alan Lüleburgaz Atık Su Projesi Yapımı ve Kavak Deresi Rehabilitasyonu” projesi sözleşmesi 26.12.2011 tarihinde MASS Arıtma, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımlar Dairesi arasında imzalandı.

Projenin yapım süresi 600 gün olup, projenin 2013 yılının ikinci yarısı başında tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin toplam yatırım bedeli 11.003.287,33 Euro’dur.

Lüleburgaz Belediyesi için oluşturulacak atık su yönetim sistemi ile Ergene havzasındaki kirlilik yükünün azaltılması amaçlanmaktadır. Lüleburgaz Atık Su Arıtma Tesisi karbon ve azot giderimini içeren uzun havalandırmalı aktif çamur tesisi olacaktır. Arıtma Tesisinin I. Aşaması 2025 yılı 104.683 nüfus eşdeğerine göre, II. Aşaması ise 2040 yılı 158.116 nüfus eşdeğerine göre planlanmıştır.