Mardin Atıksu Projesi Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

Yükleniciliğini MASS Arıtma A.Ş.’nin üstlendiği, IPA fon destekli “Mardin Atıksu Projesi” kapsamında yapımı devam eden Yeşilli ve Kızıltepe Atıksu Arıtma Tesisleri’ne, 6 Aralık 2016 tarihinde saha ziyareti gerçekleştirildi.

Saha ziyaretine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımlar Dairesi Başkanı, Proje Uzmanları, EU Delegasyonu Temsilcisi ve Gözlemcisi, Müşavir firma TYPSA S.A.- Enviroplan S.A.- P 2m Berlin GmbH yetkilileri, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ yetkilileri ile yüklenici MASS Arıtma A.Ş.’ nin yetkilileri katıldı.

Saha ziyareti öncesinde Kızıltepe ve Yeşilli Atıksu Arıtma Tesisi Şantiyeleri’nde yapılan toplantılarda; yüklenici MASS Arıtma A.Ş.’nin yetkilileri tarafından projenin ilerleme ve gelişmeleri, sorunlar, finansal durum ve bundan sonraki iş programı konusunda bilgi aktarıldı. Ardından, Kızıltepe ve Yeşilli sahalarında yapılan çalışmalar katılımcılar tarafından yerinde görüldü ve değerlendirildi.

Not: Son iki resim Mardin Yeşilli Atıksu Arıtma Tesisi’ne aittir.