Mardin Atıksu Projesi Kuzey ve Güney Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım İşi Sözleşmesi 30 Aralık 2015 Tarihinde İmzalandı

2015 yılının Eylül ayında ihalesi yapılan IPA fon destekli “Mardin Atıksu Projesi Kuzey ve Güney Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım İşi” sözleşmesi 30 Aralık 2015 tarihinde MASS Arıtma, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımlar Dairesi arasında imzalandı.

Yapım süresi 660 gün olan projenin 2017 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin toplam yatırım bedeli 26.777.406,30 Euro’dur.

Mardin Atıksu Projesi, Kuzey (Yeşilli) Atıksu Arıtma Tesisi ve Güney (Kızıltepe) Atıksu Arıma Tesisi Yapımı olmak üzere 2 atıksu arıtma tesisi yapımı işlerinden oluşmaktadır.

Kuzey Atıksu Arıtma Tesisi, azot ve fosfor giderimini içeren uzun havalandırmalı aktif çamur tesisi olarak tasarlanmıştır. Tesisin I. Aşaması 2032 yılı için 12.252 m3/gün debiye, II. Aşaması ise 2047 yılı için 16.358 m3/gün debiye göre planlanmıştır.

Güney Atıksu Arıtma Tesisi ise azot ve fosfor giderimi yanı sıra anaerobik çamur çürütmeli aktif çamur tesisi olarak tasarlanmıştır. Tesisin I. Aşaması 2032 yılı için 64.749 m3/gün debiye, II. Aşaması ise 2047 yılı için 79.256 m3/gün debiye göre planlanmıştır.

Sözleşme kapsamında; uygulama projelerinin hazırlanması, inşaat işleri, mekanik –elektronik ekipman temini ve montajı, testler, devreye alma, deneme işletmesi ve kabul işlemleri ile arıtma tesisinin 1 yıl süreyle işletme süpervizörlüğü yapılacak, as-built projeler hazırlanacak ve personel eğitimi verilecektir.