Mardin Atıksu Projesi Başlangıç Toplantısı Yapıldı

Yükleniciliğini MASS Arıtma firmasının üstlendiği, IPA fon destekli “Mardin Atıksu Projesi” nin Başlangıç Toplantısı 31 Mart 2016 tarihinde Ankara’da yapıldı.

Toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yrd. Halil Kamil Kocapınar, AB Yatırımlar Daire Başkanı Ferruh Parmaksız, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Elif Torcu ve MASS Arıtma şirket ortağı Sedat SOYBAY, AB Yatırımlar Dairesi proje uzmanları ve Müşavir firma TYPSA S.A.- Enviroplan S.A.- P 2m Berlin GmbH yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Müsteşar Yrd. Halil Kamil Kocapınar açılış konuşmasında; projenin öngörülen zaman ve standartlarda gerçekleşmesi için tüm ilgili tarafların sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerek, Mardin Atıksu Projesinin toplam yatırım bütçesinin 60.162.431,00 Euro olduğunu, bu bütçenin AB fonları ve ulusal kaynaklardan sağlanacağını belirtti. Kızıltepe ve Yeşilli bölgelerinde inşa edilecek Atıksu Arıtma Tesisleri, kanalizasyon şebekesi ve kollektörleri ile bölge sakinlerinin yaşam standardının geliştirilmesi ve sağlık risklerinin azaltılması hedeflenmektedir.