Ordu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Sözleşmesi 21 Ekim 2010 tarihinde imzalandı

MASS Arıtma ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımlar Dairesi Başkanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu arasında 21.10.2011 tarihinde sözleşme imzalandı.

Projenin yapım süresi 600 gün olup, projenin toplam yapım bedeli 10.997.065,95 Euro’dur. I. Aşaması 2025 yılındaki 213.000 kişi nüfusa, II. Aşaması ise 2045 yılındaki 287.000 kişi nüfusa göre projelendirilmiştir. Söz konusu sözleşme I. aşamayı kapsamaktadır.

Azot ve fosfor giderimi içeren bu projeyle, Ordu yöresinden kaynaklanan kirlilik yükünün azaltılarak Karadeniz çevresel koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

MASS’ın yükleniminde yürütülecek projenin kapsamı, tasarım, yapım, elektrik ve mekanik ekipmanların montajı, yedek parça, araç-gereç ve laboratuar ekipmanlarının temin edilmesi, test, tesisi devreye alma, işletme ve bakım talimatlarının hazırlanması, işletme personelin eğitimi, 24 ay süre ile tesisin işletilmesi ve izlenmesi aşamalarından oluşmaktadır.

MASS Arıtma, proje kapsamında 5000 eşdeğer nüfusa hizmet etmeye devam eden Kumbaşı Atık Su Arıtma Tesisi’nin biyolojik fosfor ve azot giderimi için revizyon çalışmasını da yürütecektir.