Soma Atık Su Arıtma Tesisi Projesi 1. Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

Soma Atıksu Arıtma Tesisi Projesi 1. Yürütme Kurulu toplantısı 6 Mayıs 2016 Cuma günü yapıldı. Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımlar Dairesi, MASKİ, Soma Belediyesi ve MASS Arıtma yetkilileri katıldı. Toplantının ilk aşamasında, yüklenici MASS Arıtma yetkilileri tarafından projenin ilerleme ve gelişmeleri, finansal durum ve bundan sonraki iş programı konusunda bilgi aktarıldı.

Heyet üyeleri toplantının ardından yapım çalışmalarını görmek amacıyla tesis sahasını ziyaret ederek gelişmeleri yerinde tespit etti.