Soma Atıksu Arıtma Tesisi 1. DNP Toplantısı Yapıldı

Soma Atıksu Arıtma Tesisi geçici kabulünün tamamlanması ile birlikte tesisin 1 yıl süreyle MASS Arıtma süpervizörlüğünde işletme süreci başlamıştır. İşletme döneminin 1.inci DNP toplantısı 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde yapıldı.

DNP toplantısına müşavir firma Safege-Diadikasia Konsorsiyum yetkilileri, Soma Belediyesi yetkilileri ve MASS Arıtma firmasının yetkilileri katıldı. Toplantıda, MASS Arıtma yetkilileri tarafından tesisin ilk 3 aylık işletme dönemine ait performans testleri ve işletme verileri ile ilgili bilgiler aktarıldı ve işletme çalışmaları yerinde denetlendi.