Soma Atıksu Arıtma Tesisi Kesin Kabulü Yapıldı

MASS Arıtma yükleniminde gerçekleştirilen, Soma Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi’nin kesin kabulü, Kabul Heyeti tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda, FIDIC sözleşme şartlarına uygun olarak başarı ile tamamlandığı belirlenmiş ve kesin kabul belgesi 19 Kasım 2018 tarihinde imza altına alınarak onaylanmıştır.

Kesin kabul işlemlerinin ardından 13.674 m3/gün kapasiteli tesis bir yıllık işletme süpervizörlüğü dönemi sonunda eksiksiz olarak Soma Belediyesi’ne teslim edilmiştir.