Soma Atıksu Arıtma Tesisi Sözleşmesi 15 Aralık 2014 tarihinde imzalandı

2014 yılının Temmuz ayında ihalesi yapılan, IPA fon destekli “Soma Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi” sözleşmesi 15 Aralık 2014 tarihinde MASS Arıtma, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımlar Dairesi arasında imzalandı.

Yapım süresi 630 gün olan projenin 2016 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin toplam yatırım bedeli 5.950.093,20 Euro’dur.

Soma Atık Su Arıtma Tesisi, karbon ve azot giderimini içeren uzun havalandırmalı aktif çamur tesisi olarak tasarlanmıştır. Arıtma Tesisinin I. Aşaması 2025 yılı için 13.674 m3/gün debiye, II. Aşaması ise 2040 yılı için 18.765 m3/gün debiye göre planlanmıştır.

Sözleşme kapsamında; uygulama projelerinin hazırlanması, atıksu arıtma tesisi inşaat işleri , mekanik -elektronik. ekipman temini ve montajı, testler, devreye alma, deneme işletmesi ve kabul işlemleri ile tesisin 1 yıl süreyle işletme süpervizörlüğü yapılacak, as-built projeler hazırlanacak ve personel eğitimi verilecektir.

Bu proje ile hem Türk mevzuatı hem de Avrupa Birliği mevzuatına uygun atıksu deşarj koşulları sağlanarak Bakırçay Deresinin ekolojik dengesinin korunması hedeflenmektedir.