Soma Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Personel Eğitim Toplantısı Yapıldı

Yükleniciliğini MASS Arıtma A.Ş.’ nin üstlendiği, Soma Atıksu Arıtma Tesisi Projesi hızla tamamlanma aşamasına geliyor.

MASKİ personeline yönelik olarak planlanan, geçici kabul öncesi ön eğitim programı 29 Mayıs-2 Haziran 2017 tarihleri arasında Soma’da gerçekleştirildi. MASS Arıtma yetkilileri tarafından verilen eğitimin ilk aşamasında, proses temel prensipleri ve elektromekanik ekipmanlarla ilgili teorik bilgilere yer verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından proses ve elektromekanik uygulamaları saha gezisi yapılarak yerinde görüldü.