Tekirdağ Çorlu Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Sözleşmesi 30 Ekim 2014 Tarihinde İmzalandı

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi sözleşmesi MASS Arıtma & Öztaş İnşaat İş Ortaklığı ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında 30 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da imzalandı.

Projenin yapım süresi yer tesliminden itibaren 420 gün olup, sözleşme bedeli 27.227.000 TL’dir. Çorlu Yenice Köyü’nde yapılacak olan İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin 2030 yılı proje debisi 60.000 m3/gün, 2045 yılı proje debisi ise 84.000 m3/gün’dür.

Sözleşme kapsamında, uygulama projeleri esas alınarak atıksu arıtma tesisi inşaat işleri, mekanik-elektronik ekipman temini ve montajı ile analiz laboratuvarına ait cihaz, ekipman ve malzeme temini ve montajı ve SCADA sistemi yapılacaktır. Tesis 1(bir) yıl süreyle işletilecek, fabrika ve iş yeri deneyleri yapılacak, personel eğitimi verilecektir. AAT içi yol inşaatları ve deşarj hattı da yapılacak olup, arıtılmış atıksu Değirmen Deresi’ne deşarj edilecektir

Bu proje ile Ergene Havzası’nda yaşanan çevre kirliliğini önleme çalışmalarına önemli bir katkı sağlanacaktır.