FAALİYET BASAMAKLARI

5,00 / 5
 1. Ekibinin oluşturulması
 2. ISO 9000-ISO 14000 standartlarının incelenmesi
 3. Yönetim politikasının oluşturulması
 4. Yönetim hedeflerinin belirlenmesi
 5. Yönetim süreçlerinin belirlenmesi
 6. Prosedür, Form ve Talimatların hazırlanması
 7. Dokümanlarının yayınlanması
 8. Yönetim sistemi uygulamalarının yapılması
 9. İç denetimin yapılması
 10. Dış denetimin yapılması
 11. Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ve gerekli düzenleyici önleyici faaliyetlerin yapılması

TSE-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi

5,00 / 5

Firmamız, 2004 yılında başlatmış olduğu çalışmalar akabinde 04-05 Ekim 2004 TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş tarafından gerçekleştirilen tetkikleri başarı ile geçmiş, 15.12.2004 tarihinde DIN EN ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni ve 15.12.2016 tarihinde ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almıştır. ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgemiz , ilk alındığı günden itibaren kalitemizin güvence altında olduğunun bir taahhütüdür.

TSE-EN-ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi

5,00 / 5

Firmamız, 24.11.2004 tarihinde başlatmış olduğu çalışmalar akabinde tüm belgeler için entegre bir denetim planı belirlenmiş ve 22-23-24 Kasım 2004 tarihlerinde TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş tarafından gerçekleştirilen tetkikleri başarı ile geçerek; 15.12.2004 tarihinde ISO14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni ve 15.12.2016 tarihinde ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistem Belgesini almıştır. ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgemiz, ilk alındığı günden itibaren çevreye verdiğimiz önemin güvence altında olduğunun bir taahhütüdür.

TSE-EN-OHSAS 18000 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi

5,00 / 5

Firmamız, 24.11.2004 tarihinde başlatmış olduğu çalışmalar akabininde tüm belgeler için entegre bir denetim planı belirlenmiş ve 22-23-24 Kasım 2004 tarihlerinde TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş tarafından gerçekleştirilen tetkikleri başarı ile geçerek; 15.12.2004 tarihinde OHSAS 18001:2007 İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almıştır. OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgemiz, ilk alındığı günden itibaren insan sağlığına verdiğimiz önemin güvence altında olduğunun bir taahhütüdür.