Zonguldak Kanalizasyon Sistemi ve Atıksu Arıtma Tesisi tamamlanma aşamasına gelmek üzere

Zonguldak Atıksu Arıtma Tesisi yapım işleri tamamlanma aşamasına gelmek üzere olup Haziran ayı içerisinde su alınması planlanmaktadır. Arıtma tesisi proje debisi 35.000 m3/gün, eşdeğer nüfus değeri ise 127.000 kişidir. Proje kapsamında; 19,5 km toplama hatları, ana boru hatları ve ev bağlantıları, 9 adet pompa istasyonu ve deniz deşarjı, ön arıtma, biyolojik arıtma, 640 m DN 800 çapında çıkış suyu derin deniz deşarj hattı, çamur arıtımı, gaz sistemi ve kojenerasyon ünitesi bulunmaktadır.

Tesisin içinde bulunduğumuz 2012 yılının ikinci yarısında devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca, sözleşme kapsamında, arıtma tesisi ve pompa istasyonlarının 12 ay süre boyunca işletimi yapılacaktır.