MASS Arıtma, Avrupa Birliği IPA Projeleri kapsamındaki “Ordu Atıksu Arıtma Tesisi Projesi” için sözleşmeye davet edildi

Avrupa Birliği IPA programı çerçevesinde fon desteği sağlanacak Türkiye genelindeki projeler 2011 yılı ikinci yarısında ihale edilmeye başlanmıştı. Bu program kapsamında ihaleye çıkılan ilk proje “Ordu Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı ve Kumbaşı AAT İyileştirilmesi” projesi idi.

MASS Arıtma, ihale komisyon üyelerinin kapsamlı inceleme ve değerlendirmeleri sonucunda IPA programı kapsamındaki ilk atık su arıtma tesisi projesinin yapım işi için 23 Ağustos 2011 tarihli yazı ile sözleşmeye davet edilmiştir.